O nas

Nasze zadania

Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla SAK Zespół Radom jest instytucją charytatywną działającą przy Parafii Świętego Józefa na Młodzianowie już od 13 lat.

Misją Caritas Pallotyńskiej jest otoczenie opieką i wsparciem ludzi ubogich, potrzebujących, starszych a w szczególności dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizujemy te zadania poprzez szereg akcji i programy mające poprawić sytuację socjalno-bytową, kulturalną i społeczną naszych podopiecznych.

Czynimy to poprzez:

  • rozdawanie żywności, paczek świątecznych, odzieży, sprzętu rehabilitacyjnego, wyprawek szkolnych dla dzieci,
  • zapewnienie pomocy psychologicznej i duchowej,
  • pomoc osobom dotkniętym nałogami (alkoholizm, narkomania, hazard itp.),
  • dla osób starszych organizujemy pielgrzymki autokarowe, a także ciekawe prelekcje prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin,
  • ważnym celem naszej działalności jest również wspieranie rodziców i wychowawców poprzez szkolenia, warsztaty terapeutyczne i doradztwo personalne
  • prowadzona jest również świetlica dla dzieci i młodzieży

Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla SAK Zespół Radom nie prowadzi działalności zarobkowej, znaczna część naszych finansów pochodzi od ludzi dobrej woli. Wszystkie dotychczasowe działania pozwalające pomóc tak wielkiej liczbie osób nie byłyby możliwe bez wsparcia ludzi, oraz firm, dla których dobro drugiego człowieka jest najważniejsze.

Statut Caritas Pallotyńskiej Prowincji Chrystusa Króla SAK (Plik PDF / 2,71 MB)

Nasi ludzie

Pracownicy Świetlicy Caritas Pallotyńska Zespół Radom:

ks. Jerzy Limanówka SAC
Dyrektor Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

mgr Aneta Kozłowska
Pedagog – wychowawca grupy starszej, specjalista do spraw resocjalizacji społecznej, socjoterapeuta, psycholog

mgr Monika Kacprzak
Pedagog – wychowawca grupy młodszej, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, specjalista do spraw resocjalizacji społecznej, doradca do życia w rodzinie

mgr Kamila Karulik
Asystent dyrektora oraz koordynator projektów

Roman Świtka
Księgowy

Współpracownicy:

mgr Mirosława Grzeszczyk
Psychoterapeuta

mgr Wioletta Molga
Logopeda

mgr Monika Witkowska
Koordynator wolontariatu

Piotr Dyjo
Wolontariusz

Wojciech Matłacki
Administrator strony

Nasz patron

Święty Wincenty Pallotti

Często mówi się o św. Wincentym Pallottim, że wyprzedził swoją epokę. Rzeczywiście, żyjący w pierwszej połowie XIX wieku kapłan, przeniknął „ducha czasu” i znalazł sposób na walkę z procesami dechrystianizacyjnymi – zaangażowanie świeckich, by wspomogli kapłanów w pracy apostolskiej w dotkniętym chorobą rewolucji świecie.

Święty Wincenty Pallotti

Jego dzieło – Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego wyprzedziło o wiek utworzenie przez Ojca Świętego Piusa XI Akcji Katolickiej.

Całe swoje życie kapłańskie poświęcił na ożywianie chrześcijańskiej wiary wśród ochrzczonych. Jego gorliwość o Królestwo Boże przynaglała go do szerzenia i popierania współpracy między duchownymi, zakonnikami i świeckimi. Miejscem jego kapłańskiej i apostolskiej działalności był przede wszystkim Rzym, jednak by zrealizować w pełni swój charyzmat - przystąpił do dalekosiężnego planu zmierzającego do systematycznego wspierania dzieł misyjnych Kościoła.

Od samego początku swojej pracy duszpasterskiej rozwijał szeroką działalność charytatywną. Zwracał się do zamożniejszych członków społeczeństwa a więc sklepikarzy, piekarzy, aptekarzy o pomoc dla najuboższych. Kiedy Rzym opanowała epidemia cholery, Pallotti założył sierociniec dla dziewcząt, którym rodziców zabrała epidemia. Ponadto prowadził szkoły wieczorowe, przez co twórczo wypełniał czas starszym i młodzieży i chronił ich przed „zagrożeniami ulicy”. Pragnął za wszelką cenę zjednoczyć wysiłki wszystkich ludzi dobrej woli dla rozpalenia miłości, szerzenia wiary i umacniania Kościoła Katolickiego.